Positieve gezondheid 

Van ziektegerichte naar persoonsgerichte benadering  
Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens. Dit betekent een andere benadering door zorgverleners. Samenwerking binnen en tussen het gezondheidsdomein en het sociale domein is daarbij van wezenlijk belang.

Doel
Met het concept van Positieve Gezondheid kunnen zorgverleners patiënten helpen een betere gezondheid te ervaren. Patiënten kunnen hun eigen kracht inzetten en (informele en sociale) netwerken beter benutten. We verwachten dat dit leidt tot demedicaliseren van onderliggende problematiek en behoeften en uiteindelijk tot minder herhaalconsulten en verwijzingen naar de tweede lijn.

Zorgverleners gaan

  • de focus leggen op het vermogen van mensen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan (veerkracht), vanuit de eigen regie.
  • kijken met een brede blik vanuit de verschillende dimensies van ervaren gezondheid: “Hoe gaat het met u, wat is voor u belangrijk en wat zou u willen veranderen?”
  • het zorg- en ondersteuningsaanbod beter afstemmen op de behoefte van de patiënt.

Dit vraagt

  • Vaardigheden om “het andere gesprek” te voeren, waarbij niet direct gezocht wordt naar een oplossing voor een probleem, maar waar je ingaat op datgene wat de ander echt belangrijk vindt.
  • Een andere wijze van praktijkvoering waarbij er meer tijd voor de patiënt ontstaat en de gespreksvoering anders wordt.
  • Een brede samenwerking binnen de huisartsenpraktijk en met paramedici, thuiszorg en sociaal domein.
  • Inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden als netwerkpartners.