Inhoud

 

Wanneer je kiest voor een van de modules 'Praktijkanalyse' mag je het volgende verwachten:

  • een uitgebreide screening van de praktijk  
  • een intakegesprek met focus op de uitkomsten van de screening en de vraag of behoefte van de praktijk
  • een rapportage van de uitkomsten en advies voor een plan van aanpak
  • een plangesprek over de rapportage en het advies plan van aanpak.

Zie ook de infograhpic over de inhoud van de praktijkanalyse: infographic praktijkanalyse.

Doorlooptijd analyse
De doorlooptijd van de analyse wordt in overleg met de praktijk afgestemd.

Begeleidingstraject
Indien gewenst kan een praktijk een specifiek begeleidingstraject volgen voor het plan van aanpak. Dit traject heeft een doorlooptijd van circa 16 weken. De ondersteuningsinzet is 4 uur per week. Deze inzet van 64 uur per normpraktijk kan, naast de eigen tijdsinvestering, worden bekostigd uit het toegekende praktijkbudget. 

Ondersteuning Dokterszorg
De hele analyse en ook de begeleiding bij het plan van aanpak wordt verzorgd door een gekwalificeerde praktijkmanager van Dokterszorg. Ook het begeleidingstraject voor de uitvoering van het plan van aanpak kan door de praktijkmanager worden verzorgd.