Inhoud

De module ‘Praktijkmanagement kleinere praktijken’ , die alleen in 2021 aangeboden werd, betekent dat een praktijk ondersteuning krijgt van een gekwalificeerde praktijkmanager. Deze praktijkmanager richt zich specifiek op het op orde krijgen van de ‘basis’ en eventueel op het faciliteren en stimuleren van de samenwerking met collegapraktijken.