Menu

Deelname

Om deel te nemen aan een van de modules kan een praktijk zich inschrijven. Het moment waarop de inschrijving voor 2022 start, wordt bekend gemaakt door de FHV en de zorgverzekeraar. De regio-organisatie ‘Dokterszorg’ verzorgt de uitvraag.

Voor deelname stelt de zorgverzekeraar een bedrag per ingeschreven patiënt beschikbaar:

  • elke deelnemende huisartsenpraktijk krijgt een vergoeding per ingeschreven patiënt (praktijkbudget)
  • Dokterszorg krijgt een vergoeding over het totaal aantal ingeschreven patiënten (Dokterszorg budget)

Inschrijven
Met de inschrijving geeft de praktijkhouder aan akkoord te gaan met de wijze waarop de module is georganiseerd. Inschrijving betekent ook dat er een inspanningsverplichting tegenover staat.

Declareren
Na inschrijving krijgt een praktijkhouder van de zorgverzekeraar bericht dat het declaratieportaal (Vecozo-portaal) is opengezet. Voor 2021 heeft de zorgverzekeraar een maatwerkafspraak ‘Toekomstbestendige huisartsenzorg’ toegevoegd aan de ‘Basisovereenkomst huisartsenzorg’. Hierover heeft De Friesland de praktijkhouders, die zich ingeschreven hebben op een van de vier HLA-modules van 2021, op 10 juni 2021 per e-mail geïnformeerd.

Te declareren bedrag
Elk kwartaal mag de praktijkhouder het door de zorgverzekeraar vastgestelde bedrag per ingeschreven patiënt declareren. Het bedrag dat de praktijk voor de prestatie van de zorgverzekeraar ontvangt (praktijkbudget), is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de gekozen module die Dokterszorg faciliteert.

Ondersteuning Dokterszorg
Dokterszorg verzorgt de inhoud van de modules. Ook biedt zij de ondersteuning aan de praktijken bij de uitvoering van de modules.

Kosten module
De modules worden bekostigd vanuit het Dokterszorg budget en de praktijkbudgetten. Praktijken dragen bij op basis van een normpraktijkberekening (2.095 patiënten). De kosten bestaan uit o.a.: trainingen, begeleiding, meet- en randapparatuur, overige materialen, softwarekosten en ook tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers. Tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers komt altijd ten laste van het praktijkbudget. Voor overige kosten is per module vastgesteld vanuit welk budget deze worden gedekt. Het is dus afhankelijk van de module of een praktijk een factuur van Dokterszorg ontvangt.

Start modules
In 2021 is rond de zomer gestart met de modules. We verwachten dat in het voorjaar van 2022 de nieuwe modules beginnen.