Deelname

Om deel te nemen aan een van de modules kan een praktijk zich inschrijven. Hierover zijn de huisartsen door de regio-organisatie Dokterszorg op 28 april 2022 per e-mail geïnformeerd.  Dokterszorg verzorgt ook de verdere organisatie van de modules en de ondersteuning van de praktijken. 

Voor deelname stelt de zorgverzekeraar een bedrag per ingeschreven patiënt beschikbaar:

  • elke deelnemende huisartsenpraktijk krijgt een vergoeding per ingeschreven patiënt (praktijkbudget)
  • Dokterszorg krijgt een vergoeding per ingeschreven praktijk/patiënt (Dokterszorg budget)

Inschrijven
Inschrijven op een van de modules kan tot 31 mei 2022. Met de inschrijving geef je als praktijkhouder aan akkoord te gaan met de wijze waarop de module is georganiseerd. Inschrijving betekent ook dat er een inspanningsverplichting tegenover staat.

De inschrijving is per praktijk, maar het is ook mogelijk om als HAGRO of ander samenwerkingsverband gezamenlijk een thema te kiezen. Voor de patiënten, praktijken en de ondersteuning van het betreffende project heeft het zeker voordelen als samenwerkende praktijken hetzelfde thema kiezen. 

Om je in te schrijven stuur je een e-mail naar tbhz@dokterszorg.nl met de onderstaande gegevens:

  • Naam praktijk
  • Vestigingsplaats praktijk
  • Naam praktijkhouder
  • AGB-code
  • Aantal ingeschreven patiënten
  • Keuze onderwerp en optie (1e keuze + optie en 2e keuze + optie)
  • Opmerking: bijvoorbeeld met welke andere praktijken?

Declareren
Na inschrijving krijgt een praktijkhouder van de zorgverzekeraar bericht dat de module (prestatiecode 31400)  gedeclareerd kan worden via het Vecozo-portaal.

Te declareren bedrag
Elk kwartaal mag de praktijkhouder het door de zorgverzekeraar vastgestelde bedrag per ingeschreven patiënt declareren. Het bedrag dat de praktijk voor de prestatie van de zorgverzekeraar ontvangt (praktijkbudget), is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de gekozen module die Dokterszorg faciliteert. Het te declareren bedrag voor 2022 wijkt af van het bedrag in 2021. In 2021 kregen de praktijken ook nog voor het jaar 2020 een bijdrage. 

Niet ingeschreven, maar wel gedeclareerd?
Heeft een praktijk zich niet ingeschreven voor een van de modules, maar wel een module gedeclareerd bij de zorgverzekeraar? Dan dient de praktijk het ontvangen bedrag voor deze module terug te betalen. Neem hierover contact op met de zorgverzekeraar.

Extra vergoeding voor uitvoering consulten Positieve Gezondheid
De zorgverzekeraar heeft voor de praktijken een extra vergoeding beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van consulten Positieve Gezondheid. Deze consulten moeten worden uitgevoerd door een medewerker die een geaccrediteerde basiscursus Positieve Gezondheid heeft gevolgd. Praktijken die in 2021 de geaccrediteerde basiscursus gevolgd hebben via de prestatie Toekomstbestendige Huisartsenzorg worden door Dokterszorg automatisch aangemeld bij de zorgverzekeraar voor deze extra vergoeding. 

Wanneer een medewerker met een geaccrediteerde basiscursus Positieve Gezondheid ook bij andere praktijken werkzaam is, kan hij of zij ook voor deze praktijken de consulten Positieve Gezondheid uitvoeren. Als deze praktijken in 2021 niet de basiscursus hebben gevolgd, en wel in aanmerking willen komen voor de extra vergoeding, dienen zij zich voor de extra vergoeding aan te melden via Dokterszorg.  

Ondersteuning Dokterszorg
Dokterszorg verzorgt de inhoud van de modules. Ook biedt zij de ondersteuning aan de praktijken bij de uitvoering van de modules.

Kosten module
De modules worden bekostigd vanuit het Dokterszorg budget en de praktijkbudgetten. Praktijken dragen bij op basis van een normpraktijkberekening (2.095 patiënten). De kosten bestaan uit o.a.: trainingen, begeleiding, meet- en randapparatuur, overige materialen, softwarekosten en ook tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers. Tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers komt altijd ten laste van het praktijkbudget. Voor overige kosten is per module vastgesteld vanuit welk budget deze worden gedekt. Het is dus afhankelijk van de module of een praktijk een factuur van Dokterszorg ontvangt. 

Wij hebben van 2021 geleerd dat de kosten (vrijwel volledig) uit de vergoeding gedekt kunnen worden. Een bijdrage in (indirecte) uren van de praktijk is niet geheel uit te sluiten.

Start modules
De modules beginnen naar verwachting in september 2022. Iedere praktijk wordt persoonlijk op de hoogte gehouden over de start van de module. 

Aanmelding voor een van de modules betekent niet dat je direct met het project moet beginnen. Wanneer een praktijk door omstandigheden pas op een later moment met de module kan starten, is dat mogelijk. Iedere praktijk dient uiteindelijk wel in 2022 te starten.