Deelname

Deelname
Om deel te nemen aan een van de modules kon een praktijk zich inschrijven. Hierover zijn de huisartsen door de regio-organisatie Dokterszorg op 12 juni 2023 per e-mail geïnformeerd.  Dokterszorg verzorgt ook de verdere organisatie van de modules en de ondersteuning van de praktijken. 

Voor deelname stelt de zorgverzekeraar een bedrag per ingeschreven patiënt beschikbaar:

  • elke deelnemende huisartsenpraktijk krijgt een vergoeding per ingeschreven patiënt (praktijkbudget)
  • Dokterszorg krijgt een vergoeding per ingeschreven praktijk/patiënt (Dokterszorg budget)

Inschrijven
Inschrijven op een van de modules kon tot 26 juni 2023. Met de inschrijving geef je als praktijkhouder aan akkoord te gaan met de wijze waarop de module is georganiseerd. Inschrijving betekent ook dat er een inspanningsverplichting tegenover staat.

De inschrijving is per praktijk, maar het is ook mogelijk om als HAGRO of ander samenwerkingsverband gezamenlijk een thema te kiezen. Voor de patiënten, praktijken en de ondersteuning van het betreffende project heeft het zeker voordelen als samenwerkende praktijken hetzelfde thema kiezen. 

Om je in te schrijven vul je een inschrijfformulier in en stuurt dit vervolgens per  e-mail naar tbhz@dokterszorg.nl met de onderstaande gegevens:

  • Naam praktijk
  • Vestigingsplaats praktijk
  • Naam praktijkhouder
  • AGB-code
  • Aantal ingeschreven patiënten
  • Keuze onderwerp en optie (1e keuze en 2e keuze)
  • Opmerking: bijvoorbeeld met welke andere praktijken?

Declareren
Na inschrijving krijgt een praktijkhouder van de zorgverzekeraar bericht dat de module (prestatiecode 31400)  gedeclareerd kan worden via het Vecozo-portaal.

Te declareren bedrag
Elk kwartaal mag de praktijkhouder het door de zorgverzekeraar vastgestelde bedrag per ingeschreven patiënt declareren. Het bedrag dat de praktijk voor de prestatie van de zorgverzekeraar ontvangt (praktijkbudget), is uitsluitend bedoeld voor de uitvoering van de gekozen module die Dokterszorg faciliteert. 

Niet ingeschreven, maar wel gedeclareerd?
Heeft een praktijk zich niet ingeschreven voor een van de modules, maar wel een module gedeclareerd bij de zorgverzekeraar? Dan dient de praktijk het ontvangen bedrag voor deze module terug te betalen. Neem hierover contact op met de zorgverzekeraar.

Ondersteuning Dokterszorg
Dokterszorg verzorgt de inhoud van de modules. Ook biedt zij de ondersteuning aan de praktijken bij de uitvoering van de modules.

Kosten module
De modules worden bekostigd vanuit het Dokterszorg budget en de praktijkbudgetten. Praktijken dragen bij op basis van een normpraktijkberekening (2.095 patiënten). De kosten bestaan uit o.a.: trainingen, begeleiding, meet- en randapparatuur, overige materialen, softwarekosten en ook tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers. Tijdsinvestering van de praktijkmedewerkers komt altijd ten laste van het praktijkbudget. Voor overige kosten is per module vastgesteld vanuit welk budget deze worden gedekt. Het is dus afhankelijk van de module of een praktijk een factuur van Dokterszorg ontvangt. 

Wij hebben van voorgaande jaren geleerd dat de kosten (vrijwel volledig) uit de vergoeding gedekt kunnen worden. Een bijdrage in (indirecte) uren van de praktijk is niet geheel uit te sluiten.

Start modules
De modules beginnen naar verwachting in september 2023. Iedere praktijk wordt persoonlijk op de hoogte gehouden over de start van de module.