Contact

Algemene vragen
Voor vragen over de module ‘Zorg op afstand’ (thuismeten) kun je contact opnemen met Sanne Winius, projectleider Zorg op afstand: 0513 - 65 67 70 of tbhz@dokterszorg.nl.

Bloeddruk- en glucosemeters
Voor vragen over de levering van de bloeddruk- en glucosemeters kun je contact opnemen met de leverancier
Mediq: 0186 - 634 509 of  cs.eerstelijn@mediq.com.

MonitAir
vragen over MonitAir kun je e-mailen naar '
info@monitair.com'. Zie ook de website 'www.monitair.com'.