Inhoud

Het thema ‘Zorg op afstand’ (thuismeten) heeft een drietal modules waaruit gekozen kan worden. De inhoud van deze modules wordt hieronder weergegeven. 

CVRM-/DM2-thuismetingen (optie 1)

Bloeddruk- en glucosemeters
Bij deelname aan de module ontvangt iedere praktijk een aantal bloeddruk- en glucosemeters. Een normpraktijk (2.095 patiënten) ontvangt 15 bloeddrukmeters en 15 glucosemeters die de patiënten thuis gaan gebruiken om zelf de metingen uit te voeren. Het aantal meters dat overige praktijken ontvangen is naar rato. De praktijk ontvangt hiervoor een factuur.

Patiëntenportaal
Voor zorg op afstand kan gebruik gemaakt worden van een patiëntenportaal. Afhankelijk van de zorgroep zijn dat de portalen van VitalHealth (Engage) , VIPLive en Portavita. Deelnemers aan de module krijgen uitleg over het gebruik ervan. 

Ondersteuning Dokterszorg
De praktijk mag voor de uitvoering van de module het volgende verwachten van Dokterszorg:

 • verzorgen van webinars of bijeenkomsten met uitleg over het patiëntenportaal
 • begeleiden van praktijken bij het opstarten van zorg op afstand (thuismeten)
 • helpdesk vanuit systeemleveranciers (technisch) en vanuit zorggroepen (inhoudelijk)
 • gebruiksinformatie voor de praktijken
 • gebruiksinformatie voor de patiënten

Inzet POH
De POH heeft tijd nodig om het patiëntenportaal te leren kennen. Daarnaast zal de POH samen met de patiënt tijd nodig hebben om de zorg op afstand goed te laten verlopen. Voor de module is de onderstaande berekening gemaakt van het aantal benodigde uren dat een POH nodig heeft. De berekening is voor een normpraktijk (2.095 patiënten). De berekening van de overige praktijken is naar rato.

Berekening aantal uur POH normpraktijk
ActiviteitAantal uur
Opstarten module10 uur
Uitleggen bloeddrukmeter aan patiënt (1 uur per patiënt)15 uur
Uitleggen glucosemeter aan patiënt (1 uur per patiënt)15 uur
Totaal40 uur


COPD-thuismetingen en zelfmanagement (optie 2)

App & apparatuur
Bij deelname aan de module ontvangt een praktijk 5 sets MonitAir. De set bestaat uit een app inclusief jaarlicentie, saturatiemeter, termometer en spirometer.  

Patiëntenportaal
Voor zorg op afstand kan gebruik gemaakt worden van een patiëntenportaal. Afhankelijk van de zorgroep zijn dat de portalen van VitalHealth (Engage) , VIPLive en Spreekuur.nl. Deelnemers aan de module krijgen uitleg over het gebruik ervan. 

Ondersteuning Dokterszorg
De praktijk mag voor de uitvoering van de module het volgende verwachten van Dokterszorg:

 • verzorgen van webinar met uitleg over  COPD-thuismeten
 • verzorgen van webinars of bijeenkomsten met uitleg over het patiëntenportaal
 • tussentijdse begeleiding c.q. coaching on the job vanuit Dokterszorg
 • handleiding en scholing gebruik MonitAir voor patiënten
 • bijscholing rondom zorg voor mensen met COPD voor POH/huisartsen
 • gebruik helpdesk Monitair

Inzet POH
De POH heeft tijd nodig om het patiëntenportaal te leren kennen. Daarnaast zal de POH samen met de patiënt tijd nodig hebben om de zorg op afstand goed te laten verlopen.

CVRM-, DM2- en COPD-thuismetingen en zelfmanagement (optie 3)
Deze optie bestaat uit een combinatie van optie 1 en 2. Deze optie is bedoeld voor praktijken die de grootte hebben van minimaal twee keer een normpraktijk.