Menu

Inhoud

De inhoud van de module ‘Zorg op afstand’ (thuismeten) bestaat uit verschillende onderdelen. 

Bloeddruk- en glucosemeters
Bij deelname aan de module ontvangt iedere praktijk een aantal bloeddruk- en glucosemeters. Een normpraktijk (2.095 patiënten) ontvangt 25 bloeddrukmeters en 25 glucosemeters. Het aantal meters dat overige praktijken ontvangen is naar rato.

De leverancier van zowel de bloeddruk- als glucosemeters is Mediq. Dit bedrijf levert de meters aan de praktijk. Voor de kosten van de apparaten ontvangt de praktijk een factuur van Mediq. Dit bedrag kan betaald worden uit het praktijkbudget.

Ondersteuning Dokterszorg
De praktijk mag voor de uitvoering van de module het volgende verwachten van Dokterszorg:

  • verzorgen van webinars of bijeenkomsten met uitleg over het patiëntenportaal
  • begeleiden van praktijken bij het opstarten van zorg op afstand (thuismeten)
  • helpdesk voor (technische) vragen
  • verzorgen licenties voor patiëntenportaal
  • verschaffen handleiding patiëntenportaal en divers communicatiemateriaal voor patiënt

Inzet POH
De POH heeft tijd nodig om het patiëntenportaal te leren kennen. Daarnaast zal de POH samen met de patiënt tijd nodig hebben om de zorg op afstand goed te laten verlopen.

Voor de module is de onderstaande berekening gemaakt van het aantal benodigde uren dat een POH nodig heeft. De berekening is voor een normpraktijk (2.095 patiënten). De berekening van de overige praktijken is naar rato.

 

 

 

Aanschaf camera of microfoon
In het praktijkbudget is ruimte om eventueel een camera en microfoon aan te schaffen om de digitale consulten mogelijk te maken.

Toekomstbestendige
huisartsenzorg

Positieve gezondheid

Praktijkanalyse

Praktijkmanagement
kleinere praktijk