Inhoud

Inhoud modules

Het thema ‘Zorg op afstand’ (thuismeten) heeft een drietal modules waaruit gekozen kan worden. De inhoud van deze modules wordt hieronder weergegeven. 

Module 1: Klaar voor digitale Zorg op afstand
Deze module is voor praktijken die zich nog niet eerder hebben ingeschreven op de module 'Zorg op Afstand' van de prestatie 'HLA 2021' of ‘TBHZ 2022’.  De module heeft twee opties, namelijk:

1 A: Starten met Zorg op afstand – Basis
1 B: Starten met Zorg op afstand – Thuismeten COPD (MonitAir)

1 A. Starten met Zorg op afstand - Basis
De module ‘Starten met Zorg op afstand – basis’ is voor praktijken die interesse hebben in Zorg op afstand en een goede basis willen leggen om dit succesvol uit te rollen. Kennis van Zorg op afstand, voldoende tijd en draagvlak van het gehele team zijn belangrijk voor een succesvolle nieuwe manier van werken.

Tijdens deze module start je met het vormen van een werkgroep ‘digitale zorg’ in de praktijk. Deze werkgroep gaat met een sessieleider van Dokterszorg Friesland samenwerken aan een toekomstvisie waar digitale zorg een plaats krijgt in de praktijk. De werkgroep ontwikkelt een praktijkplan waar in stappen aangegeven staat hoe de doelen te bereiken. De sessie duurt in totaal 2 uur (incl. voorbereidende vragenlijst). Daarnaast ontvangen 1-2 medewerkers, die gaan werken met zorg op afstand, de training 'Online begeleiden en behandelen'. Deze training leert hoe je helder online kunt communiceren en hoe je de patiënt kunt motiveren door te gaan met het doen van thuismetingen.

Voorwaarden

 • Geen eerdere deelname aan HLA 2021 / TBHZ 2022 – Zorg op Afstand met thuismeten DM2/CVRM
 • Praktijk heeft voor aanvang van de werkgroepsessie een werkgroep samengesteld die de praktijk goed vertegenwoordigd. Deze werkgroep bestaat uit o.a. praktijkmanager, doktersassistente, huisarts en een praktijkondersteuner.

Inhoud
In onderstaand overzicht staan de activiteiten van de module weergegeven.

ActiviteitInvesteringVoor wieDoel
 Voorbereidende vragenlijst   invullen door alle medewerkers

 

 Circa 10 minuten per medewerker

 

 Alle medewerkers 
 Vormen werkgroep Zorg op afstand binnen de praktijk

 Circa 15 minuten

 Management Efficiënt implementeren van Zorg op Afstand  
 Praktijksessie Zorg op afstand met   begeleiding regio-adviseur KZF

 Circa 1 uur in de praktijk

 Werkgroep Vormgeven Zorg op afstand d.m.v. praktijkplan onder begeleiding van een sessieleider in de praktijk
 Training Online begeleiden en   behandelen

 1 dag op locatie

 (10.00-16.00 uur)

 1-2 medewerkers Een interactieve training waarin je leert om  online te communiceren met patiënten 
 Evaluatiesessie Circa 1 uur Werkgroep Kennis delen met andere deelnemers module 1
 Webinar afsluiting Circa 1 uur Werkgroep Afsluiting TBHZ Zorg op afstand

 

1 B. Starten met Zorg op Afstand  - Thuismeten COPD (MonitAir)
Bij de module ‘Starten met Zorg op afstand - Thuismeten COPD (MonitAir)’ gaat een vijftal COPD-patiënten gebruik maken van de zelfmanagement e-health toepassing MonitAir in combinatie met een aantal thuismeet devices. De patiënt ontvangt een thermometer, saturatiemeter en een spirometer om thuis zelfstandig metingen te kunnen uitvoeren. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten (o.a. vergelijkbaar met de LAST-meter) en diverse geregistreerde meetwaarden krijgt de patiënt een stoplichtadvies (groen, oranje en rood). De patiënt leert hierdoor zijn ziekteverloop beter kennen en krijgt zelfmanagement tools om een longaanval aan te voelen komen. Door dit inzicht kan een longaanval milder verlopen of zelfs worden voorkomen. Evenredig hieraan is geen of een verkorte ziekenhuisopname (https://www.monitair.com).

De praktijk start met het opstellen van een praktijkplan om samen met collega’s Zorg op afstand binnen de praktijk vorm te geven. De medewerkers die gaan starten met het begeleiden/ondersteunen van patiënten met MonitAir volgen een scholing. Elke praktijk ontvangt 5 sets MonitAir en 5 jaarlicenties. Vanuit Ketenzorg Friesland is er ondersteuning om de patiënten te leren werken met MonitAir. Ervaring leert dat dit het beste tijdens een huisbezoek kan plaatsvinden. Een groepsessie op de praktijk behoort ook tot de mogelijkheid. Elke praktijk ontvangt een promotiepakket Zorg op afstand. Dit bestaat onder andere uit een animatie voor wachtruimte/website, folder en overig informatiemateriaal.

Voorwaarden

 • Niet ingeschreven op de module 'TBHZ 2022 - Zorg op afstand door middel van thuismeten – COPD'
 • Alle 5 MonitAir-pakketten dienen vóór 1 maart 2024 uitgegeven te zijn aan COPD-patiënten

Inhoud
De inhoud van de module staat hieronder weergegeven. 

ActiviteitInvestering Voor wieDoel
 De praktijk ontvangt 5 sets  MonitAir inclusief 5 jaarlicenties De praktijk ontvangt hiervoor   een factuur  Zelfmanagement tool voor patiënten

 Vormgeven werkgroep

 Zorg op  afstand

 15 minuten

 Werkgroep

 Zorg op Afstand

 Efficiënt implementeren van Zorg op   afstand
Praktijkplan maken met ondersteuning Ketenzorg FrieslandCirca 1 uur in de praktijk Werkgroep Zorg op afstand Vormgeven Zorg op afstand
 Scholing gebruik MonitAir

 Circa 1 uur in Heerenveen

 (kantoor KZF)

 Medewerkers die de   begeleiding gaan doen (bijv.   POH/DA) Uitleg inzet MonitAir 
 Huis-/praktijkbezoeken voor   uitleg en installatie MonitAir bij   patiënt met ondersteuning KZF Circa 1 - 5 uur Medewerkers die de   begeleiding gaan doen (bijv.   POH/DA)Geven van vertrouwen in zelfmanagement en in het gebruik van MonitAir bij de patiënt
 Training Online begeleiden en   behandelen 

 1 dag op locatie

 (10.00-16.00 uur)

 1-2 medewerkersEen interactieve training waarin je leert om online te communiceren met patiënten 
 Evaluatiesessie Circa 1 uur Werkgroep Zorg op afstand

Kennis delen met andere deelnemers module 1

 Webinar afsluiting  Circa 1 uur WerkgroepAfsluiting TBHZ Zorg op afstand

 

Module 2: Verder met Zorg op Afstand
Deze keuzemodule is voor praktijken die zich al eerder ingeschreven hebben voor Zorg op afstand van de prestatie 'HLA 2021' of 'TBHZ 2022'. Deze modules bieden verdieping en mogelijkheden tot opschaling. De module heeft twee opties, namelijk:

2 A: Verder met Zorg op afstand - Thuismeten DM2/CVRM
2 B: Verder met Zorg op afstand - Thuismeten met Monitair (COPD)

2A. Verder met Zorg op afstand - Thuismeten DM2/CVRM
De module ‘Verder met Zorg op afstand - Thuismeten DM2/CVRM’ is voor praktijken die al ervaring hebben met Zorg op afstand - thuismeten via HLA of TBHZ en die Zorg op Afstand verder willen inbedden in de dagelijkse praktijk.

De praktijk gaat een inspiratie- en kennissessie volgen over het inbedden van het nieuwe werken in de praktijk. Met enthousiaste sprekers en kennis van elkaar kunnen jullie als praktijk weer verder met opschaling van Zorg op Afstand in de praktijk. Daarnaast gaan medewerkers een training volgen om zorg op afstand te verlenen. Ketenzorg Friesland biedt ondersteuning bij het organiseren van een patiëntenbijeenkomst om meer patiënten te informeren over zorg op afstand. De praktijk ontvangt een aantal bloeddruk- en/of bloedglucosemeters.

Voorwaarden
·     Praktijk heeft zich eerder ingeschreven voor Zorg op Afstand - thuismeten DM2/CVRM via HLA of TBHZ.

Inhoud
In onderstaand overzicht staat het programma weergegeven.

ActiviteitInvestering Voor wie Doel

 Inspiratie- en kennissessie

 2,5 uur op locatie Alle medewerkers Zorg op afstand meer ingebed krijgen   in de dagelijkse praktijk

 Training Online begeleiden en   behandelen

 1 dag op locatie  

 (10.00-16.00 uur)

 1-2 medewerkers Een interactieve training waarin je   leert om online te communiceren met   patiënten

 Het organiseren van patiënten-   bijeenkomsten met   ondersteuning vanuit KZF

 Circa 1 - 2 uur POH/DA Het aantal deelnemers aan Zorg op   afstand vergroten
 Aantal bloeddruk- of   bloedglucosemeters (5 - 20) De praktijk ontvangt een   factuur  Het aantal deelnemers aan Zorg op  afstand vergroten
 Webinar afsluiting  Circa 1 uur Werkgroep

 Afsluiting TBHZ Zorg op afstand

 

2B. Verder met Zorg op afstand - Thuismeten COPD (MonitAir)
De module ‘Verder met Zorg op afstand - Thuismeten COPD (MonitAir)’ is voor praktijken die al ervaring hebben met Zorg op afstand - thuismeten COPD via TBHZ en die de COPD-zorg op afstand met MonitAir willen uitbreiden.

De praktijk volgt een inspiratie- en kennissessie. Deze bijeenkomst gaat over het inbedden van het nieuwe werken in de praktijk. Daarnaast wordt er onderling tussen zorgverleners kennis uitgewisseld over het begeleiden bij Zorg op Afstand. Elke praktijk ontvangt een promotiepakket Zorg op Afstand. Dit bestaat onder andere uit een animatie voor wachtruimte/website, folder en overig informatiemateriaal. Daarnaast ontvangt de praktijk een jaar verlenging voor huidige MonitAir gebruikers en nog eens 2 sets MonitAir.

Voorwaarden

 • De praktijk heeft zich vorig jaar ingeschreven voor TBHZ 2022 - Zorg op afstand Thuismeten MonitAir (COPD).
 • De 2 MonitAir sets worden vóór maart 2024 ingezet.

Inhoud
In onderstaand overzicht staat het programma weergegeven.

ActiviteitInvesteringVoor wie Doel
 Inspiratie- en kennissessie 2,5 uur op locatie Alle medewerkers Zorg op afstand meer ingebed krijgen in de   dagelijkse praktijk
 Verlenging licentie voor   huidige gebruikers MonitAir -  Doorgaan met MonitAir
 2  nieuwe MonitAir sets met   jaarlicentie De praktijk ontvangt een   factuur  Opschaling in de praktijk
 Training Online begeleiden   en behandelen

 1 dag op locatie

 (10.00-16.00 uur)

 1-2 medewerkers Een interactieve training waarin je leert om  online te communiceren met patiënten
 EvaluatiesessieCirca 1 uur Praktijkondersteuners Kennis delen met andere zorgverleners en   blik op de toekomst
 Webinar afsluiting Circa 1 uur Werkgroep Afsluiting TBHZ Zorg op afstand

 

   

 

Module 3: ICT-ladder en digi-vaardigheid in de Friese huisartsenpraktijk
Deze module heeft ook twee opties, te weten:

 3A: Start met ICT-ladder
 3B: Verdieping ICT-ladder (op maat voor praktijken die al gestart zijn met de ICT- ladder pilot in 2022)

3A. Start met ICT-ladder
De ICT-ladder is een analyse-instrument om de huidige stand van zaken op het gebied van digitalisering in je huisartsenpraktijk in beeld te krijgen. Met praktijkinterviews, de ICT-ladder en de vragenlijst digi-vaardigheden kun je goed inzicht krijgen in alle aspecten van ICT in jouw praktijk. Je kunt per trede naar ‘digitale volwassenheid' groeien. Daarnaast krijg je inzicht in de digitale vaardigheid van de praktijkmedewerkers. Onderdelen zijn o.a. de IT-infrastructuur, het zorgproces, IT-organisatie, applicatiebeheer en veiligheid. Daarnaast dus het kennis- en vaardighedenniveau van de praktijkmedewerkers.

Vanuit de analyse wordt een verbeterplan opgesteld. Jouw praktijk gaat met minimaal twee van de aspecten uit het verbeterplan aan de slag. Hierbij ontvang je dan wel ondersteuning en deskundigheid van Dokterszorg en/of Dokterszorg adviseert een derde partij met expertise op het specifiek gekozen thema.

Voorwaarden vanuit de praktijk
1.     Benoeming “aandachtsvelden” in de praktijk
2.    Commitment aan uitkomsten en verbeterplan in tijd en geld vanuit TBHZ-gelden
3.    Commitment aan (proces)begeleiding vanuit Dokterszorg

Inhoud
In onderstaand overzicht staat het programma weergegeven.

ActiviteitInvestering Voor wie Doel
 Introductie over de ICT-ladder  Circa 2 uur van de praktijk en Dokterszorg

 Alle medewerkers door

 medewerker Dokterszorg

 Doel en aanpak   verhelderen

Aanmelding en uitzetten ICT-ladder bij medewerkers van de praktijk

 

 •  Abonnement (Dokterszorg)
 •  Tijd voor voorbereiding en het werkelijk aanbieden   aan Dokterszorg.
 • Investering praktijk circa 2 uur om in te vullen
 Praktijk Informatie verzamelen

 

Aanmelden en uitzetten vragenlijst digi-vaardigheden per medewerker

 

 

 • Abonnement voor overzicht omgeving 
 • Investering circa 30 minuten per medewerker
 Praktijk Informatie verzamelen
 Doornemen uitkomst   informatie en bepalen   voorkeuren en prioriteiten   m.b.t. verbeterplan

 Investering praktijk en (indien gewenst met   Dokterszorg)  circa 4 uur

 

 

 Praktijk Analyse realiseren
 Beoordelen informatie en     analyse praktijk Tijd Dokterszorg  circa 4 uur Door Dokterszorg Voorbereiding  verbeterplan
 Analyse bespreken en   realiseren verbeterplan 1/2 dag op de praktijk 1-2 medewerkers en   medewerker  Dokterszorg Verbeterplan met keuze  van  thema’s/acties
 Uitvoeren verbeterplan met  gekozen acties Op maat afspraakPraktijkmedewerkers en ondersteuning vanuit Dokterszorg en/of derde partij Stap naar volgende  trede op ladder en/of  verbeterde vaardigheid   van medewerkers

 

3B: Verdieping ICT-ladder
Dit is een module op maat voor praktijken die al gestart zijn met de ICT-ladder pilot in 2022.

Ook voor praktijken die al eerder hebben gewerkt met de ICT-ladder en de vragenlijsten is een verdieping nodig op het plan van aanpak. Dit was namelijk in de pilot (nog) niet mogelijk.

Dan staan we opnieuw stil bij de analyse, voeren we een evaluatie van de ontwikkeling tot nu toe uit en gaan we samen dieper in op een aantal thema’s die toen of nu bij de evaluatie naar voren komen.