Portavita

Voor praktijken die werken met het patiëntenportaal van Portavita staat hieronder allerlei informatie. Het gaat om informatie voor de praktijk en voor de patiënt.

Handleiding Catena - glucose en bloeddruk 
Handleiding Catena zorg op afstand voor de (chronische) ketenzorgpopulatie