Menu

VIPLive

Voor praktijken die werken met het patiëntenportaal ‘VIPLive’ van Calculus staat hieronder allerlei informatie. Het gaat om informatie voor de praktijk en voor de patiënt.

Informatie voor de praktijk

 Activeren VIPapp voor patiënt
Activeren thuismetingen voor patiënt (bloeddruk, dagcurve en gewicht) 
 Spiekbriefje voor huisartsenpraktijk (10 stappen en tips)

Informatie voor de patiënt
Installeren en activeren van de VIPapp 
Gebruik webportaal en invullen thuismetingen
Invullen thuismetingen 

Toekomstbestendige
huisartsenzorg

Positieve gezondheid

Praktijkanalyse

Praktijkmanagement
kleinere praktijk