Zorg op afstand

Door de enorme vergrijzing van onze maatschappij doet een toenemende groep mensen met (meerdere) chronische aandoeningen een beroep op jou als huisarts. Om iedereen goed in beeld te houden, is het van belang dat patiënten zelfmeetinstrumenten gaan gebruiken en zo hun zelfmanagement vergroten. Want als de patiënt meer zelf doet, meer regie krijgt over het zorgproces en de veiligheid ervaart van de ondersteuning van huisarts of POH, dan kan dit helpen om de werkdruk behapbaar te houden. Daarnaast zal deze actieve rol en het inzicht van de patiënt een positieve impuls geven aan zijn gezondheidsgedrag.

Aanbod modules 2022
In 2021 kon je kiezen uit een module 'Zorg op afstand'. Deze module bieden we ook in 2022 aan, namelijk de module 'CVRM-/DM-thuismetingen. Daarnaast is er dit jaar de mogelijkheid om te kiezen voor de module 'COPD-thuismetingen en zelfmanagement'. Een derde optie is de beide modules met elkaar te combineren. 

CVRM-/DM2-thuismetingen (optie 1)
Deze module is gericht op zelfmanagement bij DM2- en CVRM-patiënten. De patiënten krijgen van de huisartsenpraktijk een bloeddruk- en /of glucosemeter uitgereikt.  De patiënt kan de metingen invoeren in een patiëntenportaal, zodat de zorgverlener de metingen ook ontvangt.

Doelgroep
DM2-patiënten en CVRM-patiënten in de ketenzorg die enige mate van digitale vaardigheid hebben of kunnen leren.

Doel
Ervaring opdoen met persoonsgerichte zorg op afstand en (meer) zelfmanagement van de patiënt met behulp van thuismetingen/telemonitoring en educatie binnen de patiëntenportalen van VIPLive, VitalHealth of Portavita.

Interventie
In onderstaande tabel kun je lezen wat zorg op afstand betekent voor de patiënt.

Bestaande situatie Nieuwe situatie
Zorg tijdens reguliere consulten in de huisartsenpraktijkZorg op afstand, én in praktijk maar minder vaak, afgestemd op de behoefte van de patiënt met gebruik van patiëntenportaal en thuismeetapparatuur
Bloeddruk meten tijdens fysiek consultThuismetingen met (bluetooth) bloeddrukmeter en  gegevens delen met zorgverlener via patiëntenportaal

Eens per  jaar labbepalingen van minimaal glucose, HBA1C en nierfunctie

Bloedglucosewaarden thuis prikken en invoeren in patiëntenportaal  (handmatig of via bloedglucosemeter met bluetooth), in elk geval nog nierfunctie en HBA1C in lab
Voor insulinepatiënten: bloedglucosewaarden thuis prikken en zo nodig in dagboek bijhoudenBloedglucosewaarden thuis prikken en invoeren in patiëntenportaal  (handmatig of via bloedglucosemeter met bluetooth), nu ook mogelijk voor patiënten nog zonder insuline
Patiënt spreekt POH tijdens consult in de praktijkSamenwerken nu ook in patiëntenportaal: chatten/(video)bellen met zorgverleners. Zelf ontdekken en leren door thuismetingen en educatie op maat.


COPD-thuismetingen en zelfmanagement (optie 2)
In Nederland zijn er ruim 600.000 COPD-patiënten. Elke longaanval, ook als die niet leidt tot ziekenhuisopname, brengt een definitieve achteruitgang van de kwaliteit van leven teweeg. Het voorkomen van longaanvallen is dan ook als eerste prioriteit aangewezen door Long Alliantie Nederland. 

De deelnemende COPD-patiënt gaat de e-health toepassing 'Monitair' gebruiken.  Ook ontvangt de patiënt verschillende meetapparatuur om thuis zelfstandig metingen uit te voeren. Aan de hand van ingevulde vragenlijsten (o.a. vergelijkbaar met de LAST meter) en diverse geregistreerde meetwaarden kunnen longaanvallen voorspeld worden. De patiënt leert hierdoor zijn ziekteverloop beter kennen en krijgt zelfmanagement tools aangeleerd om een longaanval aan te voelen komen. Door dit inzicht kan een longaanval milder verlopen of zelfs worden voorkomen. Evenredig hieraan is een verkorte ziekenhuisopname of zelfs geen opname.

Voor het bieden van zorg op afstand kan gebruik worden gemaakt van verschillende zorgverlenersportalen  (Engage, VIPLive of spreekuur.nl).

Doelgroep
COPD-patiënten die stabiel zijn, maar wel al eens een longaanval hebben gehad.

Doel
De COPD-patiënt ervaart meer regie en inzicht in zijn/haar ziektebeeld en is door het gebruik van slimme e-health in staat om een longaanval beter te voelen aankomen. Door het voorkomen van longaanvallen worden ziekenhuisopnames en achteruitgang in levenskwaliteit beperkt.

CVRM-, DM2- en COPD-thuismetingen en zelfmanagement (optie 3)
Deze optie is een combinatie van optie 1 en 2. Deze optie is bedoeld voor praktijken die minimaal de grootte hebben van twee keer een normpraktijk.