Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor u!
De cliëntenraad brengt de wensen, meningen en ideeën van patiënten naar voren. Dit doen wij in de provincie Friesland voor:

  • Dokterswacht: spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht, weekend en feestdagen en
  • Ketenzorg: zorgprogramma’s in de huisartsenpraktijken voor mensen met een chronische aandoening

Wij zijn als het ware de oren, ogen en het hart van de patiënten.

Wie vormen de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Dokterszorg Friesland bestaat uit vijf onafhankelijke mensen. Niemand van ons werkt dus bij Dokterszorg. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van Dokterszorg Friesland. De leden van de Cliëntenraad zijn:

    (van links naar rechts)

  •     Karen Hosman-Dietz, penningmeester
  •     Nico Smits, secretaris
  •     Antje Rameau-Hoekstra, lid
  •     Alie Woudstra-Kuipers, vice-voorzitter
  •     Andries Kroese, voorzitter

  •  

 

 

Het bestaan van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2021. De afspraken die we hebben gemaakt om goed te kunnen samenwerken met Dokterszorg Friesland zijn vastgelegd in een reglement.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over allerlei plannen van Dokterszorg Friesland op het gebied van Dokterswacht en Ketenzorg. We kijken goed hoe die plannen de inwoners van de provincie Friesland raken. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat een patiënt goede zorg en duidelijke informatie krijgt. Ook moet een patiënt zich zoveel mogelijk op zijn gemak voelen. Bijvoorbeeld: Bent u vriendelijk te woord gestaan? Is de bewegwijzering duidelijk? Kon u de Dokterswacht  eenvoudig bereiken (via app of telefoon)? Kreeg u duidelijke informatie van de dokter? Was de hygiëne in de wachtkamer goed? Wat vindt u van de informatie over de Ketenzorg-programma’s?

Wat doet de cliëntenraad niet?
De cliëntenraad is er voor het gemeenschappelijke belang van alle patiënten. Het gaat dus niet om de situatie van één patiënt. Heeft u een persoonlijke klacht? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dokterszorg Friesland. Klik hier voor meer informatie.

Wat kunt u voor de cliëntenraad doen?
De cliëntenraad hoort graag uw mening over spoedeisende huisartsenzorg, de huisartsenposten en de chronische zorg in de Friese huisartsenpraktijken. Wat vindt u goed? En wat kan beter? U kunt ons een e-mail sturen met uw reactie en ideeën. Uw naam en contactgegevens zijn alleen nodig als u een reactie wilt ontvangen.

Contactgegevens
Cliëntenraad Dokterszorg Friesland
Antwoordnummer 1653
8440 WB Heerenveen
e-mail: clientenraad@dokterszorg.nl