LET OP: vanaf vrijdag 26 november 2021 geldt er een mondkapjesplicht op het kantoor van Dokterszorg Friesland voor medewerkers en bezoekers. Een mondkapje is niet verplicht als u zit én 1,5 meter afstand kunt houden.

 

Dokterszorg Friesland ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij onbelemmerd en professioneel hun vak kunnen uitoefenen. De holding Dokterszorg Friesland is opgericht in 2012 en ontstaan vanuit Dokterswacht Friesland (opgericht in 2002). De afgelopen jaren is Dokterszorg gegroeid en geprofessionaliseerd tot een brede en veelzijdige dienstverleningsorganisatie voor Friese huisartsen.


Missie
Dokterszorg Friesland werkt vanuit de drijfveer ‘hart voor huisartsenzorg’. Samen met huisartsen
en (keten)partners ontwikkelt Dokterszorg moderne diensten en producten die huisartsen ondersteunen. Door te zorgen voor actuele kennis en advies kan de huisarts zijn praktijk toekomstgericht beheren en ontwikkelen.

Visie
Dokterszorg Friesland ziet en begrijpt de steeds grotere druk op de huisartsen in Friesland.
De huisarts is niet alleen professional, maar steeds meer allround manager van zijn eigen praktijk en personeel. Bovendien neemt de vergrijzing onder huisartsen toe, net als de taken in de eerste lijn. Daarnaast is er sprake van een geringe toestroom van jonge huisartsen die zich in Friesland willen vestigen. Dokterszorg ondersteunt huisartsen in Friesland, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen richten op hun medische professie.


Kernwaarden
Dokterszorg Friesland positioneert zich vanuit vier
kernwaarden: solide, explorerend, toegewijd en oplossingsgericht. Dokterszorg is een betrouwbare en degelijke organisatie (solide) die vooroploopt en meedenkt om huisartsen te ontzorgen (explorerend).
Dit doet zij vanuit de overtuiging dat hoogwaardige zorg niet bestaat zonder toewijding (toegewijd) en dat voor ieder probleem een oplossing bestaat (oplossingsgericht).

 

Bestuur en toezicht

Dokterszorg Friesland is een organisatie van en voor huisartsen. Meer informatie over de organisatie vindt u hier.

 

Jaarverslag 2020
2020 was een pittig jaar,  maar ook een jaar waarin we wendbaarheid en veerkracht lieten zien. En waarin goede patiëntenzorg altijd voorop bleef staan. Daar kunnen we trots op zijn! 


Bekijk ons jaarverslag van 2020


Toegang pand voor leveranciers

Leveranciers die hoesten en/of verkoudheidsklachten hebben, mogen het pand van Dokterszorg en de huisartsenposten van Dokterswacht niet in. Dit vanwege de risico’s van het coronavirus en om evt. verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Leveranciers die toegang wensen tot het pand van Dokterszorg en/of de huisartsenposten, graag eerst bellen met de afdeling Facilitair om af stemmen: 0513 65 67 70.

Bereikbaarheid stafkantoor Dokterszorg elke laatste woensdag van de maand
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de telefooncentrale is het stafkantoor van Dokterszorg Friesland elke laatste woensdag van de maand van 12.15 uur tot ca. 13.00 uur beperkt bereikbaar. In dringende gevallen kunt u ons bereiken via het (tijdelijke) mobiele telefoonnummer: 06 25 77 51 74 of u kunt een terugbelverzoek mailen naar: info@dokterszorg.nl.
Na 13.00 uur kunt u het stafkantoor weer bereiken via het gebruikelijke telefoonnummer: 0513 65 67 70.

 

Dokterszorg Friesland bestaat uit de volgende onderdelen:

Dokterszorg Friesland Holding BV
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen
Postbus 819
8440 AV Heerenveen
t 0513 65 67 70 (ma t/m vr 9.00-17.00 uur)
f 084 833 62 97
info@dokterszorg.nl

Routebeschrijving

Ondersteuning van huisartsen

in Friesland bij het verlenen van spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond, nacht, weekend en feestdag.
 

meer informatie

 

Ondersteuning van huisartsen

in Friesland op het gebied van
kwaliteit en nascholing.

 

 

 

 

meer informatie

 

 

Ondersteunende diensten aan huisartsen in Friesland op het
gebied van praktijkmanagement
en zorgvernieuwing.

 

 

 

meer informatie

 

 

Organiseren en ontwikkelen
van chronische eerstelijns
gezondheidszorg in Friesland. 
   

 

 

 


 

meer informatie

 

 

Dokterszorg Friesland Holding BV

 

K.R. Poststraat 70-72
8441 ER Heerenveen
Postbus 819
8440 AV Heerenveen
t 0513 65 67 70 
f 084 833 62 97
info@dokterszorg.nl