Toekomstbestendige huisartsenzorg

In Friesland willen we graag samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Goed georganiseerde huisartsenzorg waarin er meer tijd is voor de patiënt, aandacht is voor kwetsbare groepen en digitalisering een belangrijke rol speelt.

In 2019 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ineen en Zorgverzekeraars Nederland  een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten. In Friesland bieden we vanuit dit hoofdlijnenakkoord huisartsenpraktijken thema’s aan die zich richten op toekomstbestendige huisartsenzorg.

Voor het uitwerken van deze thema’s zijn HLA-gelden beschikbaar (prestatie ToekomstBestendige HuisartsenZorg (TBHZ)). De inzet van HLA-gelden in Friesland is een afspraak tussen de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Zilveren Kruis. Dokterszorg verzorgt als ‘regio-organisatie’ de uitvoering. In 2021 konden de Friese praktijken kiezen uit vier modules.  In 2022 bieden wij drie modules aan. Binnen deze modules zijn keuzeopties. Hierover hebben de Friese huisartsenpraktijken op 28 april 2022 een e-mail ontvangen.  Praktijken kunnen zich vóór 31 mei 2022 op een van de modules inschrijven. 

Doel
De modules zijn een extra stimulans voor de patiëntenzorg en de organisatie van de huisartsenpraktijken. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan toekomstbestendige huisartsenzorg.