Menu

Toekomstbestendige huisartsenzorg

In Friesland willen we graag samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Goed georganiseerde huisartsenzorg waarin er meer tijd is voor de patiënt, aandacht is voor kwetsbare groepen en digitalisering een belangrijke rol speelt.

In 2019 hebben de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ineen en Zorgverzekeraars Nederland  een hoofdlijnenakkoord (HLA) gesloten. In Friesland bieden we vanuit dit hoofdlijnenakkoord huisartsenpraktijken thema’s aan die zich richten op toekomstbestendige huisartsenzorg.

Voor het uitwerken van deze thema’s zijn HLA-gelden beschikbaar. De inzet van HLA-gelden in Friesland is een afspraak tussen de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Zilveren Kruis. Dokterszorg verzorgt als ‘regio-organisatie’ de uitvoering. In 2021 konden de Friese praktijken kiezen uit vier modules:

  • Zorg op afstand (het stimuleren en gebruiken van zelfmetingen door patiënten) 
  • Het stimuleren van persoonsgerichte benadering/ Positieve Gezondheid 
  • Praktijkanalyse om de organisatie van de huisartsenpraktijk te versterken 
  • Praktijkmanagement voor kleinere praktijken 

Elke praktijkhouder kon zich voor een van deze vier modules inschrijven. Ook was het mogelijk om als HAGRO of ander samenwerkingsverband gezamenlijk een module te kiezen.

Doel
De modules zijn een extra stimulans voor de patiëntenzorg en de organisatie van de huisartsenpraktijken. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan toekomstbestendige huisartsenzorg.

 

Menu

Zorg op afstand

Praktijkanalyse

Praktijkmanagement kleine praktijken